Föreningens målsättning

  • Att verka för bevarande av Lygnareds gamla skola samt områdets miljö.
  • Att i samverkan med Lygnareds Kapellstiftelse verka för områdets utveckling och bevarande.
  • Att vara en samlingspunkt för trakten.

 

Hyr lokalen

  • Lokalen som ägs av Kapellstiftelsen hyrs ut till sammankomster/kurser/ fester mm.
  • Kontakta Ingrid Svensson t. 0707 552013 eller Ewa Svensson t. 54043
  • Medl.avg. för familj är 100 kr/år, insättes på Bg. 5153-3743