Årsmötet INSTÄLLT p.g.a. Coronavirus.

Årsmötet INSTÄLLT p.g.a. Coronavirus.

Ny tid för årsmöte meddelas senare

 

Föreningens målsättning är att verka för bevarande av Lygnareds gamla skola samt områdets miljö. Och att i samverkan med Lygnareds Kapellstiftelse verka för områdets utveckling och bevarande. Samt vara en samlingspunkt för trakten.

Torps och gårdsinventeringen hur går det? Vi diskuterar om hur vi går vidare. Finns det gamla kort som man kan ha med? Kom och visa!

Lokalen som ägs av Kapellstiftelsen  hyrs ut till sammankomster/kurser/ fester mm

Kontakta  Eva Svensson  t. 54043 eller Ingrid Svensson t.0707 552013

 

OBS vi har numera bankgiro!! Medlemsavgift för familj är 100 kr/år,  insättes på  BG 5153-3743

 

 

Leave a Reply