Historia

Lygnareds historia

Lygnareds skola (den röda tegelbyggnaden) började byggas 1865 och stod färdig 17 oktober 1866. Marken är skänkt av dåvarande häradshövding Bengt Walter Hessle. Teglet kommer från ett tegelbruk som låg vid Hjälmared. Av tegelbruket finns idag inga spår kvar. En del av det ursprungliga tegeltaket på skolan är fortfarande funktionsdugligt och har kvar sin stämpel från tillverkningen. Folkskolans förste lärare hette Axel Björklund och började tjänstgöra i mars månad 1867.

 

Småskolan startades 1875 och började i ett inrett rum på vinden i den röda tegelbyggnaden. Efter 35 år byggdes småskolehuset(träbyggnaden) där det även inreddes en lägenhet till småskollärarinnan. I den röda tegelbyggnaden inrymdes nu Folkskolan dit eleverna flyttades efter tre år i småskolan.

Den röda trälängan inrymmer förråd och utedass som också är från tiden när tegelbyggnaden uppfördes.

Trädet som ger karaktär åt hela området är en lönn som grodde under den senare delen av 1800-talet och som om hösten sprakar i olika färger.

 

Den första examinerade småskollärarinnan i Lygnareds skola hette Emma Sofia Svensson. Hon kom från Dumpeviken och hade smeknamnet ”DompaSoffi”.

Ursprungligen fanns en stenmur runt skolan samt en skolträdgård. Detta är dock borta men kan ses på äldre foton. Verksamheten i tegelbyggnaden lades ner 1966. I småskolan (träbyggnaden) bedrevs verksamhet ytterligare några år. Idag bedrivs bla. barnverksamhet i kyrklig regi i fd småskolan. I f.d. folkskolan bedrivs blandad verksamhet. Lygnareds förening har bla gjort en omfattande fotodokumentation av gamla skolfoton sedan tidigt 1900-tal. De pryder nu skolsalen.

 

För ytterligare information rekommenderas: Alfons Nilsson: Lygnareds skola i gången tid ( Alingsås bibliotek)